Herbicidi

Hussar OD

Herbicidi

Hussar OD

Sistemični herbicid koji na jednostavan i fleksibilan način suzbija sve najznačajnije uskolisne i širokolisne korove u žitaricama.

Sastav

Jodosulfuron, 100 g/l

Formulacija

Uljna disperzija (OD)

Pakiranja

100 ml;
1 L

Registrirane primjene

pšenica, pšenoraž, raž i ječam

Priprema sredstva za upotrebu

Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti. Čistom vodom napuniti spremnik prskalice sa 1/2; potrebne količine vode. Uljučiti miješanje. Uliti u prskalicu potrebnu količinu sredstva. Dopuniti spremnik prskalice s preostalom količinom vode. Miješanje mora biti omogućeno za vrijeme pripreme škropiva I cijelog postupka primjene.

Način čišćenja uređaja za primjenu:

Ostatke škropiva razrijeđene s vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu sa uključenom mješalicom. Odmah nakon primjene potpuno isprazniti opremu za prskanje. Dobro isprati spremnik, cijevi i mlaznice (dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukoniti sve vidljive naslage. Skinuti i očistiti mlaznice (dize) zaslone i filtere. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Prskalicu i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u pitku, tekući ili stajaću vodu i gdje nema opasnosti po domaće životinje.

Primjena

U ječmu, pšenici, raži i pšenoraži primjenjuje se pri dozi od 0,1 L/ha

Ozimi ječam
* Jednogodišnji širokolisni korovi
* Višegodišnji širokolisni korovi
Tretirati od početka busanja do početka razvoja zastavice (BBCH 13 do 37).
Najbolji rezultati postižu se kada su širokolisni u fazi dva do šest listova.
Preporučena količina vode je 200 do 300 l vode/ha (20 do 30 l vode/1000 m²).
Suzbija slijedeće širokolisne korove:
- gorocvijet (Adonis spp.),
- obični ščir (Amaranthus retroflexus),
- poljsku kriku (Anagallis arvensis),
- pravu kamilicu (Anthemis spp.),
- lobode (Atriplex spp.),
- zrakastu smrdulju (Bifora radians),
- rusomaču (Capsella bursa pastoris),
- različak (Centaurea cyanus),
- bijelu lobodu (Chenopodium album),
- ivančice (Chrysantemum spp.),
- poljski osjak (Cirsium arvense),
- smrdelje (Galeopsis spp.),
- konicu (Galinsoga ciliata),
- priljepaču (Galium aparine),
- samonikli suncokret (Helianthus annuus),
- mrtve koprive (Lamium spp.),
- korovni sljez (Malva spp.),
- kamilice - (Matricaria spp.),
- lucernu (Medicago spp.),
- potočnicu (Myosotis arvensis),
- poljski mak (Papaver rhoeas),
- dvornike (Polygonum spp.),
- poljski žabnjak (Ranunculus arvensis),
- divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum),
- kiselice (Rumex spp.),
- obični kostriš (Senecio vulgaris),
- poljsku gorušicu (Sinapis arvensis),
- svinjke (Sonchus spp.),
- poljska koljenicu (Spergula arvensis),
- mišjakinju (Stellaria media),
- djeteline (Trifolium spp.),
- grahorice (Vicia spp.),
- ljubice (Viola spp.).
HUSSAR OD suzbija slijedeće uskolisne korove:
- bijelu rosulju (Agrostis gigantea),
- običnu slakoperku (Apera spica venti),
- ljuljeve (Lolium spp.),
- svjetlice (Phalaris spp.),
- jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua),
- običnu vlasnjaču (Poa trivialis).
* Travni korovi
Tretirati od početka busanja do početka razvoja zastavice (BBCH 13 do 37).
Preporučena količina vode je 200 do 300 l vode/ha (20 do 30 l vode/1000 m²).
HUSSAR OD suzbija slijedeće uskolisne korove:
- bijelu rosulju (Agroslis gigantea).
- obicnu slakoperku (Apera spica venti),
- ljuljeve (Lolium spp.),
- svjetlice (Phalaris spp.),
- jednogodinju vlasnjacu (Poa annua),
- obicnu vlasnjacu (Poa trivialis).
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Raž
* Jednogodišnji širokolisni korovi
* Višegodišnji širokolisni korovi
Tretirati od početka busanja do početka razvoja zastavice (BBCH 13 do 37).
Najbolji rezultati postižu se kada su širokolisni u fazi dva do šest listova.
Preporučena količina vode je 200 do 300 l vode/ha (20 do 30 l vode/1000 m²).
Suzbija slijedeće širokolisne korove:
- gorocvijet (Adonis spp.),
- obični ščir (Amaranthus retroflexus),
- poljsku kriku (Anagallis arvensis),
- pravu kamilicu (Anthemis spp.),
- lobode (Atriplex spp.),
- zrakastu smrdulju (Bifora radians),
- rusomaču (Capsella bursa pastoris),
- različak (Centaurea cyanus),
- bijelu lobodu (Chenopodium album),
- ivančice (Chrysantemum spp.),
- poljski osjak (Cirsium arvense),
- smrdelje (Galeopsis spp.),
- konicu (Galinsoga ciliata),
- priljepaču (Galium aparine),
- samonikli suncokret (Helianthus annuus),
- mrtve koprive (Lamium spp.),
- korovni sljez (Malva spp.),
- kamilice (Matricaria spp.),
- lucernu (Medicago spp.),
- potočnicu (Myosotis arvensis),
- poljski mak (Papaver rhoeas),
- dvornike (Polygonum spp.),
- poljski žabnjak (Ranunculus arvensis),
- divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum),
- kiselice (Rumex spp.),
- obični kostriš (Senecio vulgaris),
- poljsku gorušicu (Sinapis arvensis),
- svinjke (Sonchus spp.),
- poljska koljenicu (Spergula arvensis),
- mišjakinju (Stellaria media),
- djeteline (Trifolium spp.),
- grahorice (Vicia spp.),
- ljubice (Viola spp.).
HUSSAR OD suzbija slijedeće uskolisne korove:
- bijelu rosulju (Agrostis gigantea),
- običnu slakoperku (Apera spica venti),
- ljuljeve (Lolium spp.),
- svjetlice (Phalaris spp.),
- jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua),
- običnu vlasnjaču (Poa trivialis).
* Travni korovi
Tretirati od početka busanja do početka razvoja zastavice (BBCH 13 do 37).
Preporučena količina vode je 200 do 300 l vode/ha (20 do 30 l vode/1000 m²).
HUSSAR OD suzbija slijedeće uskolisne korove:
- bijelu rosulju (Agroslis gigantea),
- obicnu slakoperku (Apera spica venti),
- ljuljeve (Lolium spp.),
- svjetlice (Phalaris spp.),
- jednogodinju vlasnjacu (Poa annua),
- obicnu vlasnjacu (Poa trivialis).
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Pšenoraž
* Jednogodišnji širokolisni korovi
* Višegodišnji širokolisni korovi
Tretirati od početka busanja do početka razvoja zastavice (BBCH 13 do 37).
Najbolji rezultati postižu se kada su širokolisni u fazi dva do šest listova.
Preporučena količina vode je 200 do 300 l vode/ha (20 do 30 l vode/1000 m²).
Suzbija slijedeće širokolisne korove:
- gorocvijet (Adonis spp.),
- obični ščir (Amaranthus retroflexus),
- poljsku kriku (Anagallis arvensis),
- pravu kamilicu (Anthemis spp.),
- lobode (Atriplex spp.),
- zrakastu smrdulju (Bifora radians),
- rusomaču (Capsella bursa pastoris),
- različak (Centaurea cyanus),
- bijelu lobodu (Chenopodium album),
- ivančice (Chrysantemum spp.),
- poljski osjak (Cirsium arvense),
- smrdelje (Galeopsis spp.),
- konicu (Galinsoga ciliata),
- priljepaču (Galium aparine),
- samonikli suncokret (Helianthus annuus),
- mrtve koprive (Lamium spp.),
- korovni sljez (Malva spp.),
- kamilice (Matricaria spp.),
- lucernu (Medicago spp.),
- potočnicu (Myosotis arvensis),
- poljski mak (Papaver rhoeas),
- dvornike (Polygonum spp.),
- poljski žabnjak (Ranunculus arvensis),
- divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum),
- kiselice (Rumex spp.),
- obični kostriš (Senecio vulgaris),
- poljsku gorušicu (Sinapis arvensis),
- svinjke (Sonchus spp.),
- poljska koljenicu (Spergula arvensis),
- mišjakinju (Stellaria media),
- djeteline (Trifolium spp.),
- grahorice (Vicia spp.),
- ljubice (Viola spp.).
HUSSAR OD suzbija slijedeće uskolisne korove:
- bijelu rosulju (Agrostis gigantea),
- bičnu slakoperku (Apera spica venti),
- juljeve (Lolium spp.),
- vjetlice (Phalaris spp.),
- ednogodišnju vlasnjaču (Poa annua),
- bičnu vlasnjaču (Poa trivialis).
* Travni korovi
Tretirati od početka busanja do početka razvoja zastavice (BBCH 13 do 37).
Preporučena količina vode je 200 do 300 l vode/ha (20 do 30 l vode/1000 m²).
HUSSAR OD suzbija slijedeće uskolisne korove:
- bijelu rosulju (Agroslis gigantea),
- obicnu slakoperku (Apera spica venti),
- ljuljeve (Lolium spp.),
- svjetlice (Phalaris spp.),
- jednogodinju vlasnjacu (Poa annua),
- obicnu vlasnjacu (Poa trivialis).
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Ozima pšenica
* Jednogodišnji širokolisni korovi
* Višegodišnji širokolisni korovi
Tretirati od početka busanja do početka razvoja zastavice (BBCH 13 do 37).
Najbolji rezultati postižu se kada su širokolisni u fazi dva do šest listova.
Preporučena količina vode je 200 do 300 l vode/ha (20 do 30 l vode/1000 m²).
Suzbija slijedeće širokolisne korove:
- gorocvijet (Adonis spp.),
- obični ščir (Amaranthus retroflexus),
- poljsku kriku (Anagallis arvensis),
- pravu kamilicu (Anthemis spp.),
- lobode (Atriplex spp.),
- zrakastu smrdulju (Bifora radians),
- rusomaču (Capsella bursa pastoris),
- različak (Centaurea cyanus),
- bijelu lobodu (Chenopodium album),
- ivančice (Chrysantemum spp.),
- poljski osjak (Cirsium arvense),
- smrdelje (Galeopsis spp.),
- konicu (Galinsoga ciliata),
- priljepaču (Galium aparine),
- samonikli suncokret (Helianthus annuus),
- mrtve koprive (Lamium spp.),
- korovni sljez (Malva spp.),
- kamilice (Matricaria spp.),
- lucernu (Medicago spp.),
- potočnicu (Myosotis arvensis),
- poljski mak (Papaver rhoeas),
- dvornike (Polygonum spp.),
- poljski žabnjak (Ranunculus arvensis),
- divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum),
- kiselice (Rumex spp.),
- obični kostriš (Senecio vulgaris),
- poljsku gorušicu (Sinapis arvensis),
- svinjke (Sonchus spp.),
- poljska koljenicu (Spergula arvensis),
- mišjakinju (Stellaria media),
- djeteline (Trifolium spp.),
- grahorice (Vicia spp.),
- ljubice (Viola spp.).
HUSSAR OD suzbija slijedeće uskolisne korove:
- bijelu rosulju (Agrostis gigantea),
- običnu slakoperku (Apera spica venti),
- ljuljeve (Lolium spp.),
- svjetlice (Phalaris spp.),
- jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua),
- običnu vlasnjaču (Poa trivialis).
* Travni korovi
Tretirati od početka busanja do početka razvoja zastavice (BBCH 13 do 37).
Preporučena količina vode je 200 do 300 l vode/ha (20 do 30 l vode/1000 m²).
HUSSAR OD suzbija slijedeće uskolisne korove:
- bijelu rosulju (Agroslis gigantea),
- obicnu slakoperku (Apera spica venti),
- ljuljeve (Lolium spp.),
- svjetlice (Phalaris spp.),
- jednogodinju vlasnjacu (Poa annua),
- obicnu vlasnjacu (Poa trivialis).
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Jara pšenica
* Jednogodišnji širokolisni korovi
* Višegodišnji širokolisni korovi
Tretirati od trećeg lista do kraja busanja (BBCH 13 do 29).
Najbolji rezultati postižu se kada su širokolisni u fazi dva do šest listova.
Preporučena količina vode je 200 do 300 l vode/ha (20 do 30 l vode/1000 m²).
Suzbija slijedeće širokolisne korove:
- gorocvijet (Adonis spp.),
- obični ščir (Amaranthus retroflexus),
- poljsku kriku (Anagallis arvensis),
- pravu kamilicu (Anthemis spp.),
- lobode (Atriplex spp.),
- zrakastu smrdulju (Bifora radians),
- rusomaču (Capsella bursa pastoris),
- različak (Centaurea cyanus),
- bijelu lobodu (Chenopodium album),
- ivančice (Chrysantemum spp.),
- poljski osjak (Cirsium arvense),
- smrdelje (Galeopsis spp.),
- konicu (Galinsoga ciliata),
- priljepaču (Galium aparine),
- samonikli suncokret (Helianthus annuus),
- mrtve koprive (Lamium spp.),
- korovni sljez (Malva spp.),
- kamilice (Matricaria spp.),
- lucernu (Medicago spp.),
- potočnicu (Myosotis arvensis),
- poljski mak (Papaver rhoeas),
- dvornike (Polygonum spp.),
- poljski žabnjak (Ranunculus arvensis),
- divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum),
- kiselice (Rumex spp.),
- obični kostriš (Senecio vulgaris),
- poljsku gorušicu (Sinapis arvensis),
- svinjke (Sonchus spp.),
- poljska koljenicu (Spergula arvensis),
- mišjakinju (Stellaria media),
- djeteline (Trifolium spp.),
- grahorice (Vicia spp.),
- ljubice (Viola spp.).
HUSSAR OD suzbija slijedeće uskolisne korove:
- bijelu rosulju (Agrostis gigantea),
- običnu slakoperku (Apera spica venti),
- ljuljeve (Lolium spp.),
- svjetlice (Phalaris spp.),
- jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua),
- običnu vlasnjaču (Poa trivialis).
* Travni korovi
Tretirati od početka busanja do početka razvoja zastavice (BBCH 13 do 37).
Preporučena količina vode je 200 do 300 l vode/ha (20 do 30 l vode/1000 m²).
HUSSAR OD suzbija slijedeće uskolisne korove:
- bijelu rosulju (Agroslis gigantea),
- obicnu slakoperku (Apera spica venti),
- ljuljeve (Lolium spp.),
- svjetlice (Phalaris spp.),
- jednogodinju vlasnjacu (Poa annua),
- obicnu vlasnjacu (Poa trivialis).
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Jari ječam
* Jednogodišnji širokolisni korovi
* Višegodišnji širokolisni korovi
Tretirati od trećeg lista do kraja busanja (BBCH 13 do 29).
Najbolji rezultati postižu se kada su širokolisni u fazi dva do šest listova.
Preporučena količina vode je 200 do 300 l vode/ha (20 do 30 l vode/1000 m²).
Suzbija slijedeće širokolisne korove:
- gorocvijet (Adonis spp.),
- obični ščir (Amaranthus retroflexus),
- poljsku kriku (Anagallis arvensis),
- pravu kamilicu (Anthemis spp.),
- lobode (Atriplex spp.),
- zrakastu smrdulju (Bifora radians),
- rusomaču (Capsella bursa pastoris),
- različak (Centaurea cyanus),
- bijelu lobodu (Chenopodium album),
- ivančice (Chrysantemum spp.),
- poljski osjak (Cirsium arvense),
- smrdelje (Galeopsis spp.),
- konicu (Galinsoga ciliata), priljepaču (Galium aparine),
- samonikli suncokret (Helianthus annuus),
- mrtve koprive (Lamium spp.),
- korovni sljez (Malva spp.),
- kamilice (Matricaria spp.), lucernu (Medicago spp.),
- potočnicu (Myosotis arvensis),
- poljski mak (Papaver rhoeas),
- dvornike (Polygonum spp.),
- poljski žabnjak (Ranunculus arvensis),
- divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum),
- kiselice (Rumex spp.),
- obični kostriš (Senecio vulgaris),
- poljsku gorušicu (Sinapis arvensis),
- svinjke (Sonchus spp.),
- poljska koljenicu (Spergula arvensis),
- mišjakinju (Stellaria media),
- djeteline (Trifolium spp.),
- grahorice (Vicia spp.),
- ljubice (Viola spp.).
HUSSAR OD suzbija slijedeće uskolisne korove:
- bijelu rosulju (Agrostis gigantea), o
- bičnu slakoperku (Apera spica venti),
- ljuljeve (Lolium spp.),
- svjetlice (Phalaris spp.),
- jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua),
- običnu vlasnjaču (Poa trivialis).
* Travni korovi
Tretirati od početka busanja do početka razvoja zastavice (BBCH 13 do 37).
Preporučena količina vode je 200 do 300 l vode/ha (20 do 30 l vode/1000 m²).
HUSSAR OD suzbija slijedeće uskolisne korove:
- bijelu rosulju (Agroslis gigantea),
- obicnu slakoperku (Apera spica venti),
- ljuljeve (Lolium spp.),
- svjetlice (Phalaris spp.),
- jednogodinju vlasnjacu (Poa annua),
- obicnu vlasnjacu (Poa trivialis).
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Miješanje

Za optimalan učinak preporučava se dodatak okvašivača. Može se miješati sa fungicidima.

Ograničenja

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Zaštita okoliša

Kod primjene sredstva moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo HUSSAR OD ne smije se koristiti na kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode-mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 15 metara. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Prskalicu i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti: Ponovljeno korištenje ovog sredstva ili herbicidnih sredstava s istim mehanizmom djelovanja, može dovesti do selekcije otpornih vrsta korova. U cilju sprječavanja ili usporavanja pojavljivanja biotipova otpornih korova, preporučuje se izmjenjivanje sredstava koja imaju različit mehanizam djelovanja.

Skladištenje i čuvanje

Sredstvo se mora uskladištiti i čuvati u originalno zatvorenoj ambalaži s orginalnom etiketom, na hladnom i suhom prostoru na temperaturi od 0 do 30 °C, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja.

Plodored

U slučaju prijevremenog propadanja usjeva moguće je sijati jaru pšenicu ili jari ječam 15 dana nakon tretiranja. Kukuruz se može sijati 30 dana nakon tretiranja i obaveznog oranja. Uljana repica, šećerna repa, špinat, rajčica i suncokret mogu se sijati tek nakon godinu dana.