Herbicidi

Oizysa 480 SL

Herbicidi

Oizysa 480 SL

Oizysa 480 SL je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

Sastav

Dikamba (kao monoetanolaminska sol): 480 g/L

Formulacija

Koncentrat za otopinu (SL)

Pakiranja

1 L

Karenca

Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu.

Priprema sredstva za upotrebu

1. Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ako nije čist sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.

2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.

3. Potrebnu količinu sredstva Oizysa 480 SL uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena mješalica.

4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Primjena

BROJ PRIMJENA U VEGETACIJSKOJ SEZONI: 1

UTROŠAK VODE: 275 - 300 L/ha

Primijeniti pri dozi od 0,5 L/ha u stadiju razvoja 1-6 listova kukuruza (BBCH 11-16). Sredstvo se ne smije primijeniti na sjemenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu. Primjena prskanjem pod niskim pritiskom.

Način primjene

prskanje traktorskim prskalicama

Spektar djelovanja

Spektar djelovanja:
dobro suzbija sljedeće korove: divlje lobode (Atriplex spp.), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), veliki dvornik (Polygonum persicaria), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), poljska gorušica (Sinapis arvensis), crna pomoćnica (Solanum nigrum), zeljasti ostak (Sonchus oleraceus), trnovita dikica (Xantium spinosum), obični šćir (Amaranthus retroflexus), bijela loboda (Chenopodium album) i poljski osjak (Cirsium arvense).

Sredstvo se ne smije primijeniti na kukuruzu šećercu te kukuruzu namijenjenog za sjemensku proizvodnju. Primjenjuje se prskanjem pod niskim pritiskom i pritom treba paziti da se površina dobro prekrije.

Fitotoksičnost

Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisan način ono nije fitotoksično za kulturu u kojoj je odobrena primjena. Negativne posljedice po usjev mogu se javiti ako se sredstvo koristi na vapnenastim tlima. Prilikom primjene sredstva Oizysa 480 SL spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture, posebno su osjetljive soja, rajčica, krastavac i zelena salata.