Insekticidi

Decis 100 EC

Insekticidi

Decis 100 EC

DECIS 100 EC je kontaktno-želučani insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu, povrćarstvu, na maslini, lucerni, industrijskom i ukrasnom bilju.

Prednosti

  • Kontaktno želučani insekticid s izraženim knock down efektom
  • Standard u suzbijanju štetnih gusjenica u voću i povrću

Sastav

Deltametrin 100g/l

Formulacija

EC koncentrat za emulziju

Pakiranja

10 mL,
50 mL,
250 ml,
1 L

Registrirane primjene

Koštićavo voće, jezgričavo voće, agrumi, rajčica (zp), kupus, krastavac, grašak, grah, vinova loza, maslina, jagoda, kukuruz, pšenica, ječam, zob, raž, krumpir, paprika, tikvenjače, luk, češnjak, salata, bob, duhan, mrkva

Karenca

30 dana za šećernu repu, ciklu, repu, naranču, limun, mandarinu, grejp, gorku naranču, badem, lješnjak, orah, kesten, kukuruz, pšenicu, ječam, zob i raž; 14 dana za lucernu; 7 dana za vinovu lozu, maslinu, krumpir, luk, poriluk, češnjak, kupus, cvjetaču, brokulu, grah, bob, leću, slanutak, grašak, duhan, jabuku, krušku, dunju, mušmulu, breskvu, nektarinu, marelicu, šljivu, trešnju, višnju; 3 dana za rajčicu, papriku, patlidžan, zelenu salatu, jagodu, krastavac, tikvicu, dinju, lubenicu, rikolu, artičoku, peršin i celer. Nije primjenjiva u ukrasnom bilju.

Priprema sredstva za upotrebu

1. Provjeriti da li je stroj za primjenu pesticida čist i ispravan. Ako nije čist, sve dijelove stroja za primjenu pesticida dobro oprati. Podesiti stroj tako da protok bude jednoličan.

2. Treba pripremiti samo toliko škropiva, koliko je stvarno potrebno.

3. Spremnik stroja za primjenu pesticida napuniti polovicom potrebne količine vode.

Uključiti miješalicu.

4. Potrebnu količinu sredstva DECIS 100 EC sipati u spremnik stroja za primjenu pesticida.

5. Ispražnjenu ambalažu potrebno je pažljivo isprati (trostruko ispiranje) i vodu od ispiranja također dodati u spremnik stroja za primjenu pesticida.

6. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode.

7. Pripremljeno škropivo potrebno je odmah utrošiti. Tijekom rada treba stalno kontrolirati utrošak škropiva s obzirom na tretiranu površinu. Miješanje mora biti omogućeno za vrijeme pripreme škropiva i cijelog postupka primjene.

Primjena

Jabuka, kruška, dunja, mušmula
- jabučni savijač (Cydia pomonella), zelena jabučna uš (Aphis pomi), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea), jabučna buha (Psylla mali) u količini 0,075-0,175 l/ha kod prve pojave štetnika.
- Savijač pokožice ploda (Adoxophyes orana), ružin savijač (Archips rosana) u količini 0,0875-0,1225 l/ha kod prve pojave štetnika.
- Obična kruškina buha (Cacopsylla pyri) u količini 0,125-0,175 l/ha kod prve pojave štetnika.
Broj primjena: 2x,
Karenca: 7 dana.

Naranča, limun, mandarina, grejp, gorka naranča
- breskvina zelena uš (Myzus persicae) u količini 0,075-0,125 l/ha, kod prve pojave štetnika.
- Maslinov medič (Saissetia oleae) i sredozemna vočna muha (Ceratitis capitata) u količini 0,125 l/ha, kod prve pojave štetnika.
Broj primjena: 1x,
Karenca: 30 dana.

Rajčica, paprika i patlidžan na otvorenom te paprika u zaštićenom
- prostoru žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera), sovice (Spodoptera spp.), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), breskvina zelena uš (Myzus persicae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii), šljivina velika uš (Anuraphis cardui), lisne uši (Hyperomyzus lactucae) na otvorenom u količini 0,075-0,125 l/ha te u zaštićenom prostoru u količini 0,075-0,175 l/ha kod prve pojave štetnika.
- zelena stjenica (Nezara viridula) na otvorenom u količini 0,045-0,075 l/ha te u zaštićenom prostoru u količini 0,045-0,105 l/ha vode kod prve pojave štetnika.
- Staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum) u zaštićenom prostoru u količini 0,105- 0,175 l/ha kod prve pojave štetnika. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije na otvorenom i 4 primjene tijekom vegetacije u zaštićnom prostoru u razmaku od 7 dana.
- Sovice pozemljuše (Agrotis spp.) na otvorenom u količini 0,075- 0,125 l/ha kod prve pojave štetnika.
Broj primjena: rajčica i patliđan (OP) 3x, paprika (ZP) 4x,
Karenca: 3 dana za sve navedene kulture.

Rajčica i patlidžan u zaštićenom prostoru
- žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera), sovice (Spodoptera spp.), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), breskvina zelena uš (Myzus persicae) pamukova lisna uš (Aphis gossypii), šljivina velika uš (Anuraphis cardui), lisne uši (Hyperomyzus lactucae) u količini 0,075-0,125 l/ha kod prve pojave štetnika.
- Zelena stjenica (Nezara viridula) u količini 0,045-0,105 l/ha kod prve pojave štetnika.
Broj primjene: rajčica 3x, patliđan 4x,
Karenca: 3 dana

Krastavac salatni i krastavac kornišon, tikvice, dinja i lubenica
- na otvorenom i u zaštićenom prostoru kukuruzna žuta sovica (Helicoverpa armigera), sovice (Spodoptera spp.), lisne uši (Aphis spp.) i (Hyperomyzus lactucae) na otvorenom u količini 0,075-0,125 l/ha i u zaštićenom prostoru u količini 0,075- 0,175 l/ha kod prve pojave štetnika.
- Sovice pozemljuše (Agrotis spp.) na otvorenom u količini 0,075-0,125 l/ ha kod prve pojave štetnika.
Broj primjena: 3x,
Karenca: 3 dana.

Kupus (osim kineskog), cvjetača, brokula
- kupusari (Pieris spp.), kupusna sovica (Mamestra brassicae), gama sovica (Plusia gamma), žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera), sovice (Spodoptera littoralis) sovice pozemljuše (Agrotis spp.), breskvina zelena uš (Myzus persicae), pepeljasta kupusna uš (Brevicoryne brassicae) u količini 0,075-0,125 l/ ha kod prve pojave štetnika.
- Kupusni moljac (Plutella xylostella) u količini 0,125 l/ha kod prve pojave štetnika.
Broj primjena: 2x,
Karenca: 7 dana.

Badem, lijeska, orah, kesten
- lisne uši (Hyalopterus spp.), jabučni savijač (Cydia pomonella), kestenov savijač (Cydia splendana) u količini 0,105-0,125 l/ha, kod prve pojave štetnika.
- Eurytoma plotnikovi u količini 0,125 l/ha na početku leta.
Broj primjena: 2x,
Karenca: 30 dana.

Breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja, višnja
- savijač pokožice ploda (Adoxophyes orana), ružin savijač (Archips rosana), breskvin moljac (Anarsia lineatella) u količini 0,0875-0,1225 l/ha kod prve pojave štetnika.
- Trešnjina muha (Rhagoletis cerasi) u količini 0,1-0,175 l/ha kod prve pojave štetnika.
Sredozemna voćna muha (Ceratitis capitata) u količini 0,125- 0,175 l/ha kod prve pojave štetnika.
- Breskvina zelena uš (Myzus persicae), trešnjina lisna uš (Myzus cerasi), pepeljasta šljivina uš (Hyalopterus pruni), šljivin savijač (Cydia funebrana) u količini 0,075-0,175 l/ha kod prve pojave štetnika.
Broj primjena: 1x,
Karenca: 7 dana.

Jagoda (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)
- lisne uši (Aphis spp.) primjena u količini 0,0625-0,125 l/ha kod prve pojave štetnika.
Broj primjena: 3x,
Karenca: 3 dana.

Maslina
- maslinina muha (Bactrocera oleae) u količini 0,125-0,175 l/ ha, na osnovi praćenja populacije lovkama.
- Maslinin medič (Saissetia oleae) u količini 0,125-0,175 l/ha kod prve pojave štetnika.
- Maslinina buha (Euphyllura olivina) u količini 0,075-0,175 l/ha kod prve pojave štetnika.
- Maslinin moljac (Prays oleae) u količini 0,075-0,175 l/ha na početku cvatnje za suzbijanje prve antofagne generacije štetnika i za suzbijanje druge karpofagne generacije odmah nakon oplodnje masline, između odlaganja jaja i izlaska gusjenica, na osnovi praćenja populacije feromonskim mamcima.
Broj primjena: 1x,
Karenca: 7 dana.

Luk, poriluk, češnjak
- duhanov trips (Thrips tabaci), sovice pozemljuše (Agrotis spp.) u količini 0,075-0,125 l/ha kod prve pojave štetnika.
Broj primjena: 3x,
Karenca: 7 dana.

Malina
- Malinin pupar (Byturus tomentosus) Primjena: u količini 0,125 l/ha od kraja cvatnje (BBCH 69) do berbe.
Broj primjena: 3x,
Karenca: 7 dana.

Mrkva
- Mrkvina lisna uš (Cavariella aegopodii), lisne uši (Aphididae), graškova minirajuća muha (Phytomyza atricornis), graškov lisni miner (Liriomyza huidobrensis), kupusni buhači (Phyllotreta spp.).
Primjena: u količini 0,075-0,125 l/ha, kod prve pojave štetnika.
Broj primjena: 3x,
Karenca: 7 dana.

Kukuruz šećerac
- kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis), kukuruzna sovica (Sesamia nonagrioides), žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa (= Heliothis) armigera), sovice pozemljuše (Agrotis spp.), sovice (Spodoptera spp.), zobena lisna uš (Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae), sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi), kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera)
Primjena: u količini 0,075-0,125 l/ha, kod prve pojave štetnika. Sredstvo se primjenjuje od stadija trećeg razvijenog lista do voštane zriobe (BBCH 13-85).
Broj primjena: 2x,
Karenca: 3 dana.

Zelena salata na otvorenom
- žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera), karadrina (Spodoptera exiqua), sovica (Chrysodeixis chalcites), lisne uši (Hyperomyzus lactucae, Aphis spp.), salatina lisna uš (Nasonovia ribis-nigri) u količini 0,0625-0,125 l/ha kod prve pojave štetnika.
- Sovice pozemljuše (Agrotis spp.) u količini 0,075-0,125 l/ha kod prve pojave štetnika.
Broj primjena: 3x,
Karenca: 3 dana.

Peršin, celer i rikola
- lisne uši (Aphis spp.), karadrina (Spodoptera exiqua), lisne sovice (Mamestra spp.), sovica (Chrysodeixis chalcites) u količini 0,0875 l/ha kod prve pojave štetnika.
- Sovice pozemljuše (Agrotis spp.) u količini 0,075-0,0875 l/ha kod prve pojave štetnika.
Broj primjena: 2x,
Karenca: 3 dana.

Grah, bob, leća, slanutak
- žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera), breskvina zelena uši (Myzus persicae), lisne uši (Aphis spp.), sovice pozemljuše (Agrotis spp.) u količini 0,075-0,125 l/ha kod prve pojave štetnika.
Broj primjena: 2x,
Karenca: 7 dana.

Grašak
zelena graškova lisna uš (Acyrthosiphon pisum), pipe mahunarke (Sitona spp.) u količini 0,0625 l/ha kod prve pojave štetnika.
- Crna bobova uš (Aphis fabae), crni graškov savijač (Laspeyresia nigricana), trips (Thrips angusticeps), sovice pozemljuše (Agrotis spp.) u količini 0,075-0,125 l/ha kod prve pojave štetnika.
Broj primjena: 2x,
Karenca: 7 dana.

Artičoka
repini štitasti kornjaši (Cassida spp.) u količini 0,125 l/ha kod prve pojave štetnika.
- Sovica (Spodoptera littura), šljivina velika uš (Anuruphis cardui), breskvina zelena uš (Myzus persicae) u količini 0,075-0,125 l/ha. Broj primjena: 3x,
Karenca: 3 dana.

Duhan
- duhanov trips (Thrips tabaci), sovice pozemljuše (Agrotis spp.) u količini 0,075-0,125 l/ha kod prve pojave štetnika. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.
Broj primjena: 3x,
Karenca: 7 dana.

Cikla, repa
- crna bobova uši (Aphis fabae), breskvina zelena uš (Myzus persicae), repina muha (Pegomya betae), repin buhač (Chaetocnema tibialis), sovice (Spodoptera spp.), sovice pozemljuše (Agrotis spp.) u količini 0,075-0,125 l/ha u 200-400 l vode kod prve pojave štetnika.
- Dozvoljena je samo jedna primjena tijekom vegetacije. Repin štitasti kornjaš (Cassida nebulosa) u količini 0,125 l/ha kod prve pojave štetnika.
Broj primjena: 1x,
Karenca: 30 dana.

Ograničenja

Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Kod primjene sredstva DECIS 100 EC u vinovoj lozi lišće se ne smije koristiti za prehranu. Nakon primjene sredstva u pšenici, ječmu, raži i zobi dobivena slama se ne smije koristiti kao hrana (ili stelja) za životinje. Primjena sredstva iz zraka nije dopuštena.

Zaštita okoliša

Kod primjene sredstva DECIS 100 EC moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo DECIS 100 EC ne smije se primjenjivati na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama, te mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji iznosi za:

- upotrebu u voćnjacima i maslinama najmanje 40 metara,

- upotrebu u vinovoj lozi najmanje 30 metara i

- upotrebu u ukrasnom bilju, duhanu, rajčici, paprici, patlidžanu, krastavcima, tikvicama, dinji, lubenici, grahu, bobu, slanutku, leći, grašku, lucerni, kupusu, cvjetači, brokuli, jagodi, luku, poriliku, češnjaku, zelenoj salati, artičokama, peršinu, celeru, rikoli, krumpiru, šećernoj repi, repi, cikli, pšenici, ječmu, zobi, raži i kukuruzu najmanje 10 metara.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mjere zaštite pri radu

Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Za vrijeme rada ne jesti, piti niti pušiti. Spriječiti dodir s kožom i očima, izbjegavati udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod tretiranja koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, osim zaštitne odjeće i rukavica koristiti i gumenu pregaču, zaštitnu obuću te vizir ili zaštitne naočale koje dobro prianjaju. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.

Fitotoksičnost

Ako se sredstvo DECIS 100 EC primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva DECIS 100 EC spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.