Insekticidi

Movento

Insekticidi

Movento

Sistemični insekticid za suzbijanje najopasnijih štetnika koji bodu i sišu na voću, povrću i vinovoj lozi.

Prednosti

  • Sistemični insekticid za suzbijanje najopasnijih sisajućih štetnika u voću, povrću i vinovoj lozi

Sastav

Spirotetramat (100 g/L)

Formulacija

Koncentrirana suspenzija (SC)

Pakiranja

100 ml;
1 L

Registrirane primjene

Jabuka, kruška, breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva, agrumi, kupusnjače, salata i srodne vrste, vinova loza, jagoda, ukrasno bilje, luk, badem, lijeska, orah, mrkva

Priprema sredstva za upotrebu

Priprema sredstva za primjenu

1. Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ako nije čist sve dijelove stroja za primjenu pesticida dobro oprati. Podesiti stroj tako da protok bude jednoličan.

2. Prije otvaranja ambalaže sredstva, sadržaj dobro protresti.

3. Potrebnu količinu sredstva uliti u spremnik stroja za primjenu koji je do dvije/trećine (2/3) napunjen potrebnom količinom vode i u kojem je uključena miješalica.

4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje, pri čemu dotok vode mora biti ispod površine vode kako bi se spriječilo pjenjenje otopine. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju. Pri punjenju spremnika vodom treba upotrijebiti lijevak za punjenje i uroniti ga u škropivo jer u suprotnome pri padu tlaka u vodovodu postoji opasnost od povratnog toka škropiva.

5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana. Škropivo pripremiti samo u potrebnoj količini.

Primjena

Jabuka
Kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus), jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum), primjena u dozi 1,9-2,25L/ha uz utrošak vode 500-1500 l/ha. Jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea), jabučna zelena uš (Aphis pomi), primjena u dozi 1,125-2,25 L/ha uz utrošak vode 500-1500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od završetka cvatnje do faze kada plodovi postižu 90% svoje pune veličine (BBCH 69-79). U cilju kvalitetnog suzbijanja štetnika, minimalna preporučena doza u jednoj primjeni iznosi 1,9 l/ha.
Broj primjena: 2x s razmakom od 14 dana;
Karenca: 21 dan.

Kruška
Kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), primjena u dozi 1,9-2,25 l/ha, uz utrošak vode 500-1500 L/ha. Jabučna zelena uš (Aphis pomi), primjena u dozi 1,125-2,25 l/ha, uz utrošak vode 500-1500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od završetka cvatnje do faze kada plodovi postižu 90% svoje pune veličine (BBCH 69-79). U cilju kvalitetnog suzbijanja štetnika, minimalna preporučena doza u jednoj primjeni iznosi 1,9 l/ha.
Broj primjena: 2x s razmakom od 14 dana;
Karenca: 21 dan.

Šljiva
Lisne uši (Hyalopterus spp., Brachycaudus spp., Aphis spp), primjena u dozi 1,125-2,25L/ha. Dudova štitasta uš (Pseudalacasapis pentagona), primjenjuje se u dozi 1,8-2,25 l/ha uz utrošak vode 500- 1500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od završetka cvatnje do faze početka bojanja ploda (BBCH 69-81). U cilju kvalitetnog suzbijanja štetnika, minimalna preporučena doza u jednoj primjeni iznosi 1,9 l/ha.
Broj primjena: 2x s razmakom od 14 dana;
Karenca: 21 dan.

Trešnja
Crna trešnjina uš (Myzus cerasi), primjena u dozi 1,125-2,25 l/ha. Dudova štitasta uš (Pseudoaulacaspis pentagona), primjena u dozi 1,8-2,25 l/ha, uz utrošak vode 500-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od završetka cvatnje do faze početka bojanja ploda (BBCH 69-81). U cilju kvalitetnog suzbijanja štetnika, minimalna preporučena doza u jednoj primjeni iznosi 1,9 l/ha.
Broj primjena: 2x s razmakom od 14 dana;
Karenca: 21 dan.

Breskva, nektarina, marelica
Zelena breskvina uš (Myzus persicae), primjena u dozi 1,125-2,25 l/ha uz utrošak vode 500-1500 l/ha. Resičari (Thrips spp.), dudova štitasta uš (Pseudoaulacaspis pentagona), primjena u dozi 1,8-2,25 l/ha uz utrošak vode 500-1500 l/ha. Primjena od završetka cvatnje do fenofaze kad plodovi postižu 90% svoje pune veličine (BBCH 69-79). U cilju kvalitetnog suzbijanja štetnika, minimalna preporučena doza u jednoj primjeni iznosi 1,9 l/ha.
Broj primjena: 2x s razmakom od 14 dana;
Karenca: 21 dan.

Mandarina, naranča, limun
Lisne uši (Aphis spp), primjena u dozi 1,35-1,8 L/ha koncentraciji uz utrošak vode 1000-3000 l/ha. Resičari (Thrips spp), primjenjuje se u dozi 1,8-2,25 l/ha uz utrošak vode 1000-3000 l/ha). Štitaste uši (Aonidiella aurantii, Parlatoria pergonadii, Aspidiotus nerii, Planococis citri), Vunasti štitasti moljac (Aleurothrixus floccosus), primjena u dozi 1,35-2,25 l/ha uz utrošak vode 1000-3000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od početka formiranja ploda do faze kada plodovi postižu 90% svoje pune veličine (BBCH 71-78).
Broj primjena: 2x s razmakom od 21 dan;
Karenca: 14 dan.

Jagoda (zaštićeni prostor)
Zelena breskvina uš (Myzus persicae), jagodina mala lisna uš (Aphis forbesi), jagodina lisna uš (Chaertosiphon fragaefolii), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), primjena u količini od 0,75 l/ha uz utrošak vode 300- 1000 l/ha. Jagodina grinja (Tarsonemus pallidus). Primjena u količini 1 l/ha uz utrošak vode 300-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze 3 razvijena lista do faze izduživanja cvjetnih stapki (BBCH 13-56). Sredstvo se smije primjeniti 14 dana prije cvatnje, nakon tog perioda primjena nije dozvoljena. Broj primjena: 2x;
Karenca: OVP.

Salata (zaštićeni prostor)
Salatina lisna uš (Nasonovia ribis-nigri), nasonovia ribis-nigri (Macrosiphum euphorbiae), zelena breskvina uš (Myzus persicae), korjenova uš salate (Pemphigus bursarius). Primjena u količini od 0,75 L/ha uz utrošak vode 500 L/ ha. Primjena od faze 3 razvijena lista do faze formiranja i zatvaranja glavica (BBCH 13-49).
Broj primjena: 2x;
Karenca: 7 dana.

Salata, radić i cikorija (na otvorenom)
Lisne uši (Nasonovia ribisnigri, Aphis spp.), primjena u količini 0,45-0,6 L/ha, uz utrošak vode 300-800 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze 5 razvijenih listova do faze formiranja i zatvaranja glavica (BBCH 15-49).
Broj primjena: 2x;
Karenca: 7 dana.

Špinat (zaštićeni prostor)
Zelena breskvina uš (Myzus persicae). Primjena u količini 0,75 L/ha uz utrošak vode 300-800 L/ ha. Primjena od faze 2 razvijena lista do faze postizanja uobičajene lisne mase (BBCH 12-49).
Broj primjena: 2x;
Karenca: 7 dana.

Kupus, kelj, kelj pupčar, brokula ili cvjetača (na otvorenom)
Kupusni štitasti moljac (Aleyrodes proletella), primjena u količini 0,45-0,75 L/ha, uz utrošak vode 300-1000 L/ha. Primjenjuje se od faze 5 razvijenih listova do faze formiranja i zatvaranja glavica (BBCH 15-49).
Broj primjena: 2x;
Karenca: 3 dan.

Vinova loza
Štitaste uši, narančin trnoviti štitasti moljac, lisne uši
Primjena: 0,75-0,95 L/ha uz utrošak vode 400-1000 L/ha. Od početka formiranja bobica do zatvaranja grozda (BBCH 71-79). Primijeniti u blok tretmanu s razmakom između tretiranja od 14 dana.
Karenca: 21 dan.
Maksimalan broj tretiranja u sezoni: 2x

Miješanje

Kombinacije s ostalim kemijskim pripravcima se ne preporučuju. Regulatore rasta ili pripravke za prorijeđivanje plodova primijeniti 7 dana nakon Moventa.

Smjernice za učinkovitu primjenu

1. Doza i broj primjena
Za uspješnu primjenu pratiti preporučenu dozu proizvođača prema štetniku.Za dugotrajnije djelovanje primijeniti pripravak dva puta u razmaku od 14 dana.

2. Aplikacija
Osigurati dobru pokrovnost i sigurno usvajanje pripravka. Za problematične štetnike poput jabučne krvave uši ili štitastih ušiju preporučuje se potrošnja vode iznad 500 l/ha.

3. Vrijeme primjene
Movento® primijeniti sukladno praćenju biologije štetnika (pojava ličinki, nimfi) te u intenzivnom perodu vegetacije kada je kolanje sokova najizraženije.

4. Tank mix
Kombinacije s ostalim kemijskim pripravcima se ne preporučuju,(regulatore rasta ili pripravke za prorijeđivanje plodova primjeniti 7 dana nakon Moventa®).

5. Okvašivač
Dodavanje OKVAŠIVAČA je obavezno (preporuka su neutralna mineralna ulja ili pripravak Silwet, izbjegavati okvašivače iz kategorije „sticker-a“).

Ograničenja

Prilikom primjene sredstva MOVENTO® spriječiti zanošenje škropiva nas usjedne parcele. S obzirom na veliki broj sorata i vrsta ukrasnog bilja, kod primjene sredstva posebice na kulturama u zaštićenom prostoru, preporučuje se prethodno napraviti test fititoksičnosti. Ponovljena uptreba sredstva na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koja imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može dovesti do razvijanja rezistentnosti kod štetnih organizama.

Zaštita okoliša

Kod primjene sredstva MOVENTO® moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo MOVENTO® ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za primjenu u breskvi, nektarini, marelici, trešnji, šljivi, agrumima, jabuci i kruški iznosi najmanje 5 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mjere zaštite okoliša

Kod primjene sredstva MOVENTO® moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Skladištenje i čuvanje

Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, gnojiva, sredstava za dezinfekciju, goriva i zapaljivih tvari te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od mraza.