Tretiranje sjemena

Lamardor 400 FS

Tretiranje sjemena

Lamardor 400 FS

Lamardor suzbija sve sve najvažnije bolesti, koje se prenose sjemenom žita i one koje u ranim razvojnim fazama ulaze u biljku kroz korijen. Lamardor odlično suzbija bolesti žita, ali istovremeno potiče i rast i razvoj mlade žitne biljčice.

Sastav

Tebukonazol (150 g/L), Protiokonazol (250 g/L)

Formulacija

Tekuća koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena (FS)

Primjena

Pšenica
- Smrdljiva snijet (Tilletia tritici)
- Smrdljiva snijet (Tilletia foetida)
- Trulež korijena (Fusarium spp.)
- Snježna plijesan (Microdochium nivale)
- Prašna snijet pšenice (Ustilago nuda f. sp. tritici)
Primijeniti u količini od 15 – 20 ml sredstva u 300 ml vode na 100 kg sjemena.
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Ječam
- Prašna snijet ječma (Ustilago nuda f. sp. hordei)
- Prugavost (Pyrenophora graminea)
- Trulež korijena (Fusarium spp.)
- Mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres)
- Snježna plijesan (Microdochium nivale)
Primijeniti u količini od 15 – 20 ml sredstva u 300 ml vode na 100 kg sjemena.
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Ozima raž
- Smrdljiva snijet (Tilletia tritici)
- Smrdljiva snijet (Tilletia foetida)
- Trulež korijena (Fusarium spp.)
- Snježna plijesan (Microdochium nivale)
Primijeniti u količini od 15 – 20 ml sredstva u 300 ml vode na 100 kg sjemena.
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Pšenoraž, ozima
- Smrdljiva snijet (Tilletia tritici)
- Smrdljiva snijet (Tilletia foetida)
- Trulež korijena (Fusarium spp.)
- Snježna plijesan (Microdochium nivale)
Primijeniti u količini od 15 – 20 ml sredstva u 300 ml vode na 100 kg sjemena.
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Miješanje

Sredstva nije potrebno miješati s drugim pripravcima.

Ograničenja

Sjeme na kojem je primijenjeno sredstvo ne smije se koristiti za ishranu ljudi, riba, ptica, peradi, divljači i domaćih životinja.

Zaštita okoliša

Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama. Prilikom primjene mora se spriječiti onečišćenje voda, bunara, jezera, vodotokova i mora radom na udaljenosti najmanje 20 m od njih. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Skladištenje i čuvanje

Sredstvo skladištiti dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži, u zaključanoj prostoriji, izvan dosega djece. Prostor mora biti suh i prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. U prostoru ne smije biti izvora paljenja (zabranjeno pušenje) i zapaljivih materijala, niti eksplozivnih materijala.