Tretiranje sjemena

REDIGO M

Tretiranje sjemena

REDIGO M

REDIGO M je fungicid za tretiranje sjemena kukuruza za zrno, kukuruza za silažu i kukuruza šećerca.

Sastav

Protiokonazol 100 g/l
Metalaksil 20 g/l

Formulacija

koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena (FS)

Primjena

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

fuzarioza
(Fusarium roseum)
Primjena: Za suzbijanje uzročnika sljedećih bolesti, tj. uzročnika bolesti: - fuzarioza (Fusarium spp.), polijeganja (Pythium spp.) i kompleksa bolesti koji uzrokuje polijeganje - „damping off complex“ (Pythium spp., Fusarium spp. i Rhizoctonia solani), u količini od 0,015 L sredstva/sjetvenoj jedinici (SJ = 50000 zrna) na osnovi najveće gustoće sjetve od 2 sjetvene jedinice/ha, tj. uz najveću sjetvenu normu od 100000 zrna.
Vrijeme primjene: prije sjetve, tretiranjem sjemena.
Način primjene: Sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno ili se razrjeđuje s vodom (0,1-1,9 L vode/100 kg zrna) izravno na sjeme, konvencionalnim strojevima za tretiranje sjemena u postupku dorade.
Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: jedanput na istom sjemenu.

Način primjene

Sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno ili se razrjeđuje s vodom (0,1-1,9 L vode/100 kg zrna) izravno na sjeme, konvencionalnim strojevima za tretiranje sjemena u postupku dorade. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: jedanput na istom sjemenu.

Ograničenja

Tretiranje sjemena smiju obavljati samo tvrtke ovlaštene za tu djelatnost. Tretiranje sjemena smije se obavljati samo odgovarajućim strojevima za tretiranje sjemena koji moraju raditi na temelju najboljih dostupnih tehnika kako bi se smanjila mogućnost oprašivanja tijekom primjene na sjeme, rukovanja sjemenom,skladištenja, prijevoza i sjetve.

Sjeme već tretirano sredstvom ne smije se ponovno tretirati istim ili drugim sredstvom,

Veliki pogoni za doradu sjemena moraju pročišćavati otpadne vode ili imati odgovarajuće spremnike za skupljanje otpadne vode.

Sredstvo se smije koristiti isključivo za tretiranje sjemena za sjetvu.

Tretirano sjeme ne smije se koristiti za hranu ljudi, životinja i industrijsku preradu.

Primjena sredstva iz zraka nije dopuštena.

Skladištenje i čuvanje

Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobor zatvorenoj, originalnoj ambaaži, soriginalnom etiketom na prozračnom i suhom mjestu, u posebnoj prostoriji odvojenoj od hrane, pića, hrane za životinje i drugih proizvoda, izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od smrzavanja.