Tretiranje sjemena

REDIGO PRO

Tretiranje sjemena

REDIGO PRO

REDIGO PRO je fungicid za tretiranje sjemena i suzbijanje bolesti koje se prenose sjemenom.

Sastav

Protiokonazol 150 g/l
Tebukonazol 20 g/l

Formulacija

koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena (FS)

Primjena

Ozima pšenica
- Trulež sjemena, palež klijanaca i trulež korijena (Fusarium spp)
- Snježne plijesni (Microdochium nivale)
U količini od 0,0677 l/ 100 kg sjemena
- Prašna snijet (Ustilago tritici)
- Smrdljiva snijet (Tilletia tritici, T.laevis)
U količini 0,05 l/100 kg sjemena
Karenca: Osigurana vremenom primjene

Jara pšenica
- Trulež sjemena, palež klijanaca i trulež korijena (Fusarium spp)
- Snježne plijesni (Microdochium nivale)
U količini od 0,0677 l/ 100 kg sjemena
- Prašna snijet (Ustilago tritici)
- Smrdljiva snijet (Tilletia tritici, T.laevis)
Karenca: Osigurana vremenom primjene

Ozimi ječam
- Trulež sjemena, palež klijanaca i trulež korijena (Fusarium spp)
- Snježne plijesni (Microdochium nivale)
- Prugavost (Pyrenophora graminea)
- Mrežasta pjegavost- zaraza sjemena (Pyrenophora teres)
U količini od 0,0677 l/ 100 kg sjemena
- Prašna snijet (Ustilago nuda)
- Tvrda snijet (Ustilago hordei)
U količini 0,05l/ 100 kg sjemena
Karenca: Osigurana vremenom primjene

Jari ječam
- Trulež sjemena, palež klijanaca i trulež korijena (Fusarium spp)
- Prugavost (Pyrenophora graminea)
- Mrežasta pjegavost- zaraza sjemena (Pyrenophora teres)
U količini od 0,0677 l/ 100 kg sjemena
- Prašna snijet (Ustilago nuda)
- Tvrda snijet (Ustilago hordei)
U količini 0,05l/ 100 kg sjemena
Karenca: Osigurana vremenom primjene

Pšenoraž, Raž
- Trulež sjemena, palež klijanaca i trulež korijena (Fusarium spp)
- Snježne plijesni (Microdochium nivale)
U količini od 0,0677 l/ 100 kg sjemena
Karenca: Osigurana vremenom primjene

Zob
- Trulež sjemena, palež klijanaca i trulež korijena (Fusarium spp)
- Pjegavost – zaraze sjemena (Pyrenophora avenae)
U količini od 0,0677 l/ 100 kg sjemena
- Prašna snijet (Ustilago avenae)
U količini 0,05l/ 100 kg sjemena
Karenca: Osigurana vremenom primjene

Sredstvo se primjenjuje izravno na sjeme strojevima za tretiranje sjemena, uz korištenje 0,05 do 1,6 L vode na 100 kg sjemena.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva REDIGO PRO s drugim sredstvima raspitati se kod vlčasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Ograničenja

Tretiranje sjemena smiju obavljati samo tvrtke ovlaštene za tu djelatnost. Tretiranje sjemena smije se obavljati samo odgovarajućim strojevima za tretiranje sjemena koji moraju raditi na temelju najboljih dostupnih tehnika kako bi se smanjila mogućnost oprašivanja tijekom primjene na sjeme, rukovanja sjemenom,skladištenja, prijevoza i sjetve.

Sjeme već tretirano sredstvom ne smije se ponovno tretirati istim ili drugim sredstvom,

Veliki pogoni za doradu sjemena moraju pročišćavati otpadne vode ili imati odgovarajuće spremnike za skupljanje otpadne vode.

Sredstvo se smije koristiti isključivo za tretiranje sjemena za sjetvu.

Tretirano sjeme ne smije se koristiti za hranu ljudi, životinja i industrijsku preradu.

Primjena sredstva iz zraka nije dopuštena.

Skladištenje i čuvanje

Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobor zatvorenoj, originalnoj ambaaži, soriginalnom etiketom na prozračnom i suhom mjestu, u posebnoj prostoriji odvojenoj od hrane, pića, hrane za životinje i drugih proizvoda, izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od smrzavanja