Herbicidi

Equip

Herbicidi

Equip

Equip je herbicidno sredstvo sistemičnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

Sastav

Foramsulfuron (22,5 g/l)

Formulacija

Uljni koncentrat za suspenziju (OD)

Pakiranja

1 L

Priprema sredstva za upotrebu

Provjeriti da li je stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ukoliko nije čist sve dijelove stroja za primjenu pesticida dobro oprati. Podesiti stroj tako da protok bude jednoličan.
Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.
Potrebnu količinu sredstva Equip uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.
Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje, Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Primjena

Kukuruz

Jednogodišnji travni korovi
Sredstvo se primjenjuje nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha (200-250 g/1000 m²).
Niža doza koristi se na srednje teškim, a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode u količini 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²). Najbolje primjeniti u stadiju 3-5 listova za divlji sirak iz sjemena (Sorghum halapense).
U stadiju 1-3 lista:
- svračica (Digitaria sanguinalis),
- koštan (Echinochloa crus galli),
- muhari (Setaria spp.),
- divlja prosa (Panicum spp.),
- ljuljevi (Lolium),
- jednogodišnja vlasnjača (Poa anua),
- mišji repak (Alopecurus myosuroides).
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Višegodišnji travni korovi
Sredstvo se primjenjuje nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha (200-250 g/1000 m²).
Niža doza koristi se na srednje teškim, a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode u količini 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²). Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuruza (BBCH 12 - 16) u količini 2 - 2,5 l/ha uz utrošak vode 200 - 300 l/ha. Najbolji rezultati postižu se primjenom sredstva Equip na korove u ranim razvojnim stadijima i u aktivnom rastu korova.
Najbolje djeluje na divlji sirak iz rizoma (Sorghum halapense) i piriku (Agropyron repens) do visine 10-20 cm.
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Jednogodišnji širokolisni korovi
Sredstvo se primjenjuje nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha (200-250 g/1000 m²).
Niža doza koristi se na srednje teškim, a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode u količini 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²).
Najbolje upotrijebiti do faze 2 lista:
- europski mračnjak (Abutilon theophrasti),
- šćirevi (Amaranthus spp.),
- lobode (Chenopodium spp.),
- mišjakinja (Stellaria media),
- obična konica (Galingoga parviflora),
- crna pomoćnica (Solanum nugrum).
Za poboljšanje učinkovitosti na širokolisne korove sredstvo Equip potrebno je koristiti u kombinaciji s herbicidima koji suzbijaju širokolisne korove.
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max bro - j primjena: 1

* Više količine koristiti za suzbijanje korova u kasnijim stadijima razvoja od preporučenih, kao i kod zakorovljenosti vrstama korova kao što su divlji sirak (Sorghum halepense), pirika (Agropyron repens), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), svračica (Digitaria sanguinalis), muhari (Setaria spp.) i divlji proso (Panicum spp.).

Najbolji rezultati postižu se primjenom sredstva Equip na korove u ranim razvojnim stadijima i u aktivnom rastu korova.

Više količine koristiti za suzbijanje korova u kasnijim stadijima razvoja od preporučenih, kao i kod zakorovljenosti vrstama korova kao što su divlji sirak (Sorghum halepense), pirika (Agropyron repens), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), svračica (Digitaria sanguinalis), muhari (Setaria spp.) i divlja prosa (Panicum spp.).

Za poboljšanje učinkovitosti na širokolisne korove sredstvo Equip potrebno je koristiti u kombinaciji s herbicidima koji suzbijaju širokolisne korove.
Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1
Utrošak vode: 200 — 300 1/ha
Način primjene: prskanje prskalicama

Karenca

Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu.

Fitotoksičnost

Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisan način ono nije fitotoksično za kulturu u kojoj je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva Equip sprljecltl zanošenje škropiva na susjedne kulture (posebno širokolisne usjeve kao što su repa, lucerna, djetelina, povrće, suncokret, uljana repica).